HOME
FRISDRANK
MELK
PROBIOTICA
FRIET BEWUST KIEZEN
TRANSVETTEN
OMEGA-3 RAGE

Actimel verhoogt weerstand: wetenschappelijke bewijzen zijn zwak

Tot op heden zijn er al meer dan 30 publicaties van wetenschappelijke studies, waarvan 24 publicaties van klinische studies die volgens Danone de wetenschappelijke basis vormen van Actimel. In advertenties op TV en radio worden deze 30 studies gebruikt als bewijs voor de weerstandverhogende activiteit van Actimel. Wij vonden de bewijskracht van deze studies zeer zwak. Geen enkele van de 30 studies bewijst dat de inname van Actimel de kans op een infectieziekte, zoals bv. griep, verlaagt. Wij hebben alle 30 studies van onze commentaar voorzien, oordeel nu zelf maar…
 1. "Modulatie van celdood van intestinale lymfocyten door probiotische bacteriën bij de ziekte van Crohn." Journal of Leukocyte Biology 79:917-922, 2006

  Bij de ziekte van Crohn veroorzaakt een abnormale activiteit van lymfocyten ongewenste ontstekingsreacties in onze darmen. Een mogelijke oorzaak voor deze ziekte is dat deze lymfocyten immuun zijn voor celdood. Deze studie werd uitgevoerd op stukjes darm uit patiënten met de ziekte van Crohn. De onderzoekers vergeleken de invloed van de probiotica bacterie Lactobacillus casei DN-114001 en een gewone darmbacterie, nl. de welbekende E. Coli. De onderzoekers vonden dat Lactobacillus casei het ontstekingsproces remde en tevens het aantal lymfocyten verminderde. Hoewel Danone deze studie gebruikt om aan te tonen dat hun bacterie helpt om ons immuunsysteem te versterken heeft deze studie daar niets te maken. De wetenschappers hebben E. coli als vergelijking genomen omdat ze mogelijk wisten dat andere darmbacteriën een sterker effect hadden dan Lactobacillus casei DN-114001. Waarom werd deze studie niet uitgevoerd op de patiënten zelf? Het antwoord is duidelijk: er is geen effect.
 2. "Overleving van Lactobacillus casei in het menselijk maagdarmkanaal na consumptie van gefermenteerde melk." Applied and Environmental Microbiology 72 (8), 5615-5617, 2006

  Waarom staat deze studie in de lijst? Heeft niets met weerstand te maken! De studie concludeerde dat zelfs nog moest onderzocht worden of de bacteriën die levend in de darmen terechtkomen nog wel metabolisch actief zijn.
 3. "Effecten van oraal toegediend Lactobacillus casei DN-114 001 op de samenstelling of de activiteiten van de dominante fecale bacteriën bij gezonde mensen." British Journal of Nutrition, 95, 421-29, 2006

  Deze studie heeft ook weer niets te maken met weerstand. Deze studie toonde aan dat DNA van Lactobacillus casei DN-114001 aanwezig was in de faeces van proefpersonen na orale inname van deze bacterie. De consumptie van het gefermenteerde melkdrankje had geen duidelijke invloed op de aanwezigheid of activiteit van de andere darmbacteriën.
 4. "Lactobacillus casei DN-114 001 remt het vermogen van aanhechtende-invasieve E. coli, geïsoleerd uit patiënten met de ziekte van Crohn, om zich aan intestinale epitheelcellen te hechten en deze binnen te dringen." Applied and Environmental Microbiology. 71, 2880-2887, 2005

  Ook deze studie is in proefbuisjes uitgevoerd. Wat volledig ontbreekt in deze studie is het beschermend effect van Lactobacillus casei DN-114 001 te vergelijken met deze van andere typische darmbacteriën. Misschien hebben de gewone darmbacteriën een nog sterker effect. Indien Lactobacillus casei DN-114 001 werkelijk gezondheidsvoordelen heeft voor Crohn-patiënten waar blijven dan de klinische onderzoeken?
 5. "Mucosale kolonisatie met Lactobacillus casei vermindert barrièreschade veroorzaakt door blootstelling aan trinitrobenzeensulfonzuur." Gut. 54, 955-959. 2005

  Deze studie toonde aan dat Lactobacillus casei DN-114001 de ontsteking van de darmwand van ratten vermindert na een blootstelling aan trinitrobenzeensulfonzuur. Leuk om te weten! Jammer dat ze hiervoor testen op ratten moeten doen!
 6. "Effect van gefermenteerde melk met probiotische bacteriën in de preventie van een enteroinvasieve Escherichia coli infectie in muizen." J. Dairy Res. 72, 243-249. 2005

  De besluiten van deze studie zijn veelbelovend: een behandeling van 5 dagen met probiotica maakten muizen meer resistent tegen infecties van de lever met pathogene E. Coli bacteriën en verhoogt de immuniteitsrespons, t.o.v. een controlegroep die geen probiotica kregen. Maar controlegroep kreeg melk binnen via het drinkwater, en wel 10x keer zuivel als andere groep gefermenteerde melk kreeg. Onze stelling: de slechtere resultaten van de controlegroep zijn het gevolg van het verstoren van hun natuurlijke darmflora door de toediening van melk en lactose. Deze studie kon evengoed besluiten dat "hoe hoger de inname van lactose hoe lager de weerstand". Er zijn nog bedenkingen bij de opzet van dit experiment. De muizen kregen eerst probiotica toegediend gedurende 5 dagen. Hoewel deze bacteriën niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de muizen worden ze wel beschouwd als indringers en verhogen de muizen hun weerstand. Hierdoor worden de toegediende pathogene E. Coli bacteriën efficiënter bestreden. Maar indien de muizen continu probiotica zouden toegediend krijgen, zoals wordt aanbevolen in de reclame, zal er een tolerantie optreden tegen deze probiotica bacteriën en zal de weerstand terugvallen op een normaal en natuurlijk niveau. Of moeten mensen, net zoals de muizen, enkel gedurende 5 dagen voor een besmetting met pathogene bacteriën, probiotica slikken? Enkel handig indien je juist weet wanneer je besmet gaat worden…
 7. "Differentiële activiteiten van vier Lactobacillus casei promotors tijdens bacteriële doorvoer door het maagdarmkanaal van muizen met menselijk geasscocieerde microbiota." Applied and Environmental Microbiology. 71 (3): 1356-63. 2005

  De bedoeling van deze studie met ingewikkelde titel was om na te gaan of Lactobacillus casei DN 114001 nog iets uitspookt in de darm van muizen. Eerdere studies toonden aan dat Lactobacillus casei DN 114001 zich niet vermenigvuldigd in de darm. Deze studie toonde voor het eerst aan dat deze bacterie toch nog eiwitten produceert in de darm.
 8. "Lactobacillus casei DN-114 001 remt de stijging van paracellulaire permeabiliteit in cellen geïnfecteerd met enteropathogene Escherichia coli-T84." Research in Microbiology. 2005

  Hier wordt aangetoond dat Lactobacillus casei DN 114001 de permeabiliteit van in proefbuizen gekweekte darmcellen, die geïnfecteerd werden met enteropathogene Escherichia coli, verlaagt. Waarschijnlijk hebben de meeste darmbacteriën hetzelfde effect. Maar datwerd stijtig genoeg niet getest in deze studie.
 9. "Effecten van een speciaal ontworpen gefermenteerde zuivelproduct met probiotische Lactobacillus casei DN-114 001 en de uitroeiing van H. pylori bij kinderen - Een prospectieve gerandomiseerde dubbelblinde studie." J Clin Gastroenterol. 39, 692-698. 2005.

  Een infectie met H. pylori kan aanleiding geven tot maagontsteking, maagzweren en zelfs maagkanker. Een vorige studie met proefbuizen toonde al aan dat Lactobacillus casei DN 114001 ten strijden trekt tegen H. pylori. Volgens de nieuwe studie zou de toediening van een melkdrankje met Lactobacillus casei DN 114001 helpen om een H. pylori te bestrijden bij kinderen met maagontsteking, die tevens behandeld worden met een cocktail van 3 antibiotica. Of alleen het dagelijks slikken van probiotica H. pylori volledig kan elimineren is nog niet aangetoond.
 10. "Lactobacillus casei DN 114001 vermindert CD8 + T cel-gemedieerde huidontsteking". Eur. J. Immun., vol. 34, no. 9, p. 2520-2528. 2004

  Deze studie toonde aan dat een orale inname van L. casei DN 114001, maar ook stukjes celwand van L. casei (dus niet levend) de ontsteking van de huid verminderde, na behandeling met dinitrofluorobenzene. De vraag is of vermindering van de ontsteking gunstig is, omdat het lichaam probeert om cellen aan te vallen die behandeld zijn met het gif dinitrofluorobenzene. In ieder geval heeft deze studie niets te maken met de verhoging van de weerstand.
 11. "Het effect van gefermenteerde melk met yoghurtculturen plus Lactobacillus casei DN 114001 op de immuunrespons van studenten onder examenstress." Eur. J. Nutr. 43 (6): 381-9. 2004

  Het drinken van een probiotisch drankje gedurende 6 weken had geen invloed op het angstgevoel van de studenten tijdens de examenperiode. De onderzoekers vonden wel dat het probiotisch drankje het aantal witte bloedcellen verhoogde. Of de studenten ook minder vaak ziek werden werd spijtig genoeg niet onderzocht
 12. "Initiatie van de eiwitsynthese door een Lactobacillus casei DN-114001 stam tijdens de transit van de maag naar de blinde darm bij muizen met mensenlijke microbiota." Applied and Environmental Microbiology 70, 6992-6997. 2004

  Deze studie is wat vergelijkbaar met studie 9. Ook hier wordt aangetoond dat probiotische bacterie L. casei DN 114001 eiwitten produceert. Nu konden de onderzoekers aantonen dat dit gebeurde in de kronkeldarm en ter hoogte van de blinde darm. Ook deze studie heeft niets te maken met verhoging van de weerstand.
 13. "Monocytfunctie bij gezonde mensen van middelbare leeftijd na toediening van gefermenteerde melk met Lactobacillus casei". Journal of Nutrition, Health & Ageing ; vol.8, no.4, p.208-211. 2004

  De onderzoekers vonden dat inname van een probiotisch drankje met Lactobacillus casei DN-114 001 gedurende 8 weken geen invloed had op het aantal witte bloedcellen, maar dat hun oxidatieve spring capaciteit toenam. Deze witte bloedcellen bevatten dus meer ammunitie, maar is dit nu gezond of niet? En wat gebeurt er na 8 weken? Mogelijk reageren de witte bloedcellen slechts tijdelijk op vreemde componenten van Lactobacillus casei.
 14. "Dagelijkse inname van gefermenteerde melk met Lactobacillus casei DN114001 verbetert aangeboren afweer bij gezonde mensen van middelbare leeftijd". J. Physiol. Biochem ; vol.60, no.2, p.85-92. 2004

  Deze studie is vergelijkbaar met de vorige: er werd eveneens geen effect gevonden op het aantal witte bloedcellen maar hun oxidatieve spring capaciteit nam toe. Daarbij vonden onderzoekers dat de tumordodende activiteit van Natural Killer cells toenam. Ook hier weer de vraag: wat na 8 weken?
 15. "Effecten van niet-pathogene bacteriën op cytokinesecretie van de menselijke darmmucosa". Am. J. Gastro ,98 [4], 865-870. 2003

  Deze studie toonde aan dat sommige bacteriën (waaronder E.coli) de productie van TNF-a door stukjes darmweefsel in proefbuisjes verhoogde, terwijl anderen (waaronder L. casei) deze productie verlaagde. TNF-a zijn signaalmolecules die worden afgescheiden door onze cellen om bepaalde cellen af te doden. Hieruit kan echter niet geconcludeerd worden dat een gelijkaardig effect kan worden verwachten bij mensen.
 16. "Gastheer en pathogenen. Inheemse bacteriën en probiotica spelen ook het spel." Biology of the Cell 95, 503-506. 2003

  Het gaat hier over de interactie tussen pathogenen en hun gastheer, en de invloed die onze normale darmflora en probiotische bacteriën daarop hebben. In onze darmen leven ongeveer 400 verschillende soorten bacteriën die met elkaar in evenwicht zijn. Testen tonen aan dat de introductie van Bacteroides theta, een belangrijke darmbacterie, bij kiemvrije dieren een invloed had op de glycosylatie van de darmwand. Glycosylatie is een proces waarbij suikergroepen gekoppeld worden aan eiwitten. Elke bacteriesoort veroorzaakt een specifiek glycosylatie-patroon van de darmwand en beïnvloed daardoor de aanhechting van andere bacteriën en virussen. Deze studie verwijst ook naar het verband van de lange levensduur van de Bulgaren en hun hoge consumptie van yoghurt. Waarschijnlijk zijn de Bulgaren ondertussen gestopt met het eten van yoghurt want ze leven nu zeven jaar korter dan Belgen.
 17. "Effect van gefermenteerde melk met de probiotische Lactobacillus casei DN-114 001 op winterinfecties bij ouderen: een gerandomiseerde, gecontroleerde pilootstudie." The Journal of Nutrition, Health & Ageing; 7[2], 75-77. 2003

  Dit is de enige studie uit de reeks waarbij geprobeerd werd om aan verband aan te tonen tussen de consumptie van Activia en het voorkomen van winterinfecties. Maar de onderzoekers konden niet aantonen dat de consumptie van Activia de kans op winterinfecties verlaagde. Wel vonden ze dat Actimel een gunstige invloed had op de koorts (0,2°C minder) en de duur van de ziekte (1,7 dag minder). De wetenschappers concludeerde dat deze waarnemingen nog moesten bevestigd worden met een grotere groep deelnemers. Na 5 jaar wachten we nog steeds op de resultaten van een opvolgstudie…
 18. "Haalbaarheidsstudies om acute diarree te behandelen bij kinderen door toedienen van gefermenteerde melk preparaten Actimel en Indische Dahi." European Journal of Clinical Nutrition, vol. 56, suppl 4, S56-S59 (2002)

  Dahi is een typische gefermenteerd Indische drank en wordt samen met een speciaal dieet gebruikt om diarree te voorkomen en behandelen. De bacteriële samenstelling van Dahi is heel variabel en bestaat vooral uit Lactobacillus bacteriën, gisten, schimmels maar ook andere bacteriën. Sommige van de geïsoleerde Lactobacillus stammen beschikken over antimicrobiële eigenschappen. Kinderen die besmet waren met gevaarlijke bacteriën, zoals Salmonella, Virbium cholera en E.coli, werden apart behandeld en werden niet in deze studie opgenomen. Het is maar goed dat er niet op deze kinderen wordt geëxperimenteerd met gefermenteerde drankjes, maar aan de andere kant weten we dus niet of deze drankjes helpen bij de bestrijding van deze pathogene bacteriën. Zowel Actimel als Dahi verminderden de duur van de diarree t.o.v. een controlegroep dat enkel een steriel melkdrankje kreeg. Of het waargenomen effect het gevolg is van de negatieve invloed van het steriele melkdrankje (aanwezigheid van lactose, melkeiwitten) dan wel de positieve invloed van de levende bacteriën in Actimel of Dahi is onduidelijk. In ieder geval bedankten de onderzoekers Danone voor de waardevolle discussies en het voorzien van de bereidingen.
 19. "Verhoogde productie van tumor necrose factor alfa productie door het darmslijmvlies bij de ziekte van Crohn kan worden verlaagd ex vivo door probiotische bacteriën '. Gut 51, 659-664 (2002)

  Deze studie is vergelijkbaar met studie 1. Ook hier worden tests uitgevoerd in proefbuisjes en worden de resultaten beïnvloed door de keuze van de referentiebacteriën. De resultaten van deze in-vitro studie kan niet direct vertaald worden naar de mens.
 20. "Lactobacillus casei is in staat om te overleven en eiwitsynthese op te starten tijdens de doortocht in het spijsverteringskanaal van muizen met geassocieerd met menselijke flora." Applied. and Environmental Microbiology 68, 3570-3574 (2002)

  Dit handelt over hetzelfde onderwerp als studie 7. Ook hier vinden de onderzoekers dat Lactobacillus casei DN 114001zich niet kan handhaven in de darm van de muizen.
 21. "Toediening van gefermenteerde melk door Lactobacillus casei DN-114 001 beschermt zogende ratten tegen rotavirus-geassocieerde diarree. J. Nutr. 131, 111-117 (2001)

  Deze studie werd uitgevoerd op kiemvrije ratten die werden geïnfecteerd met het rotavirus, een belangrijke oorzaak van diarree bij mensen. Toediening van gefermenteerde melk met Lactobacillus casei DN-114 verminderde de klinische symptomen van de diarree. Ook deze studie geeft geen toepasbare resultaten omdat mensen niet kiemvrij zijn en het effect van andere typische darmbacteriën niet is onderzocht.
 22. "Polycentrische studie van het effect van gefermenteerde melk met Lactobacillus casei op de incidentie van diarree. Int. J. Clin. Pract. 54, 568-571 (2000)

  De onderzoekers vonden dat slechts 16% van de kinderen die yoghurt met Lactobacillus casei diarree kregen tegenover 22% van de kinderen die gewone yoghurt kregen. Deze studie, die werd uitgevoerd in het thuisland van Danone, toont inderdaad een positief effect op mensen. Het is daarom belangrijk dat deze resultaten bevestigd worden door andere onderzoeken.
 23. "Het effect van gefermenteerde melk met Lactobacillus casei op de immuunsysteem onder invloed van inspanning". Sports Med., Training and Rehab. 9[3], 209-223. (2000)

  Het is gekend dat stress het immuunsysteem onderdrukt en dit uit zich o.a. door verlaging van het aantal natuurlijke killer (NK) cellen. Onderzoekers vonden dat bij atleten die gefermenteerde melk met Lactobacillus casei innamen het aantal NK-cellen minder sterk afnam. Dit onderzoek werd wel uitgevoerd bij een kleine groep van atleten waarvan bekend was dat hun aantal NK-cellen significant verminderden na het sporten. Het blijft onduidelijk of dit effect zich vertaald in een betere weerstand. Het is niet onderzocht of atleten die Lactobacillus casei innamen ook minder vaak ziek werden.
 24. "Het effect van suppletie met gefermenteerde melk met Lactobacillus casei (stam DN-114 001) op acute diarree bij kinderen in dagopvangcentra ". Int. J. Clin. Pract. 53, 179-184. (1999).

  De resultaten van dit onderzoek zijn niet echt overtuigend. Kinderen die gefermenteerde melk met Lactobacillus casei toegediend kregen hadden niet minder vaak last van diarree dan een controlegroep die gewone melk kreeg. Positief was wel dat de duur van de diarree verminderde van 8 dagen naar 4.3 dagen, maar door de opzet van het experiment is het niet te achterhalen of deze kortere duur het gevolg is van het mogelijk gunstig effect Lactobacillus casei dan wel het ongunstig effect van de niet-gefermenteerde melk van de controlegroep.
 25. "Melk gefermenteerd met yoghurt culturen en Lactobacillus casei vergeleken met yoghurt en gegelleerde melk: invloed op intestinale microflora in gezonde baby's". Am. J. Clin. Nutr. 67, 111-117. (1998)

  De wetenschappers vonden geen invloed van yoghurt met Lactobacillus casei op de samenstelling van de darmflora en metabolische parameters. Ze benadrukte dat de probiotica-groep een lager gehalte van sommige schadelijke enzymes had. We bestudeerden de resultaten en vonden dat de darmen van de melk-groep uiteindelijk 10x meer natuurlijke bifidobacteriën bevatten dan de probiotica-groep. De probiotica-groep vertoonde na twee weken inderdaad een lager gehalte van beta-glucosidase, maar na één week was dit gehalte juist hoger. Deze studie slaagt er niet in om voordelen van yoghurt met Lactobacillus aan te tonen. En met weerstand heeft deze studie niets te maken.
 26. "Dieet aangevuld met yoghurt of melk gegist door Lactobacillus casei DN-114 001 stimuleert groei en activiteiten van darmvlokken in de dunne darm van muizen". Digestion 59, 349-359. (1998).

  Hier werd het effect op de werking van darmvlokken onderzocht. Er werden een aantal effecten geconstateerd, maar zoals bij de meeste van de vorige onderzoeken is onduidelijk of verschillen gevolg zijn van het al dan niet gefermenteerde karakter van de melk. Verder is hier ook weer geen direct bewijs van verhoogde weerstand.
 27. "De associatie van yoghurtstarters met Lactobacillus casei DN 114.001 in gefermenteerde melk wijzigt de samenstelling en het metabolisme van intestinale microflora in de kiemvrije ratten en in ratten met menselijk-geassocieerde flora". J. Nutr. 127, 2260-2266 (1997)

  De onderzoekers gebruikten kiemvrije ratten om te onderzoeken of de ingenomen bacteriën de darmtransit overleefden. De resultaten hiervan zijn natuurlijk waardeloos. Het andere experiment waarbij muizen werden geïnoculeerd met menselijke darmbacteriën is ook heel academisch. In dit geval verhoogde de inname van gefermenteerde yoghurt met Lactobacillus casei DN 114.001 het aantal bifidobacteriën in de faeces, terwijl in studie 25 het tegenovergestelde werd gevonden. Andere geclaimde voordelen zijn niet overtuigend en hebben niets met weerstand te maken.
 28. "Modulatie van proliferatie, tweede boodschapper niveau en morphotype-expressie van de rattendarmepitheelcellijn IEC-6 door gefermenteerde melk. "J. Dairy Sci. 79, 33-43. (1996)

  IEC-6 cellen is een speciale cellijn geïsoleerd uit pasgeboren ratten en worden gebruikt om de invloed van substanties op celgroei en celdifferentiatie te onderzoeken. Deze studie toont aan dat componenten in gefermenteerde melk, maar ook in supernatant (bevat geen bacteriën) de groei bevorderd van de gekweekte cellen. Deze studie heeft eigenlijk niets te maken met weerstand.
 29. "Verbetering van de hostresistentie tegen Salmonella typhimurium bij muizen gevoed met een dieet aangevuld met yoghurt of melk gefermenteerd met verschillende Lactobacillus casei stammen. "International Journal of Immunotherapie; XI, 153-161. (1995)

  Deze studie Franse studie onderzocht het effect van verschillende gefermenteerde drankjes op de overleving van muizen die werden besmet met Salmonella typhimurium. Slechts 12.5% van de muizen die gewone melk kreeg overleefde de salmonella besmetting, terwijl muizen die behandeld werden met gefermenteerde melk 50% tot 90% kans hadden om te overleven. Toediening van een gefermenteerd drankje met Lacobacillus casei (stam 001-LAB-1) resulteerde in een overlevingskans van 70%. Dit zijn op het eerste gezicht opmerkelijke resultaten. Een tekortkoming van dit experiment is het kleine aantal van slechts acht muizen per groep. De keuze van het juiste tijdstip van de toediening van de gefermenteerde drank, 7 dagen voor de besmetting met Salmonella, is waarschijnlijk heel belangrijk voor de juiste uitkomst van dit experiment. Indien de toediening van de gefermenteerde drankjes 3 weken (i.p.v. 1 week) voor de besmetting zou zijn opgestart zouden volledig andere resultaten kunnen bekomen worden. De "goede" bacteriën in de gefermenteerde drankjes worden door de muizen initieel beschouwd als indringers, die worden bestreden door het immuunsysteem tijdelijk te versterken. Dit experiment met muizen bewijst niet dat een continue inname van probiotische bacteriën de mens beschermt tegen Salmonella infectie.
 30. "Anti-ontstekingseffect van Lactobacillus casei op Shigella-geïnfecteerde menselijke intestinale epitheelcellen. The journal of immunology. 176, 1228-37. (2006)

  Het betreft hier een proefbuisexperiment met gekweekte darmcellen. Lactobacillus casei verlaagde ontstekingsindicatoren van de darmcellen na contact met Shigella. De resultaten van dit experiment kunnen niet vertaald worden naar een beschermend effect bij mensen.

Reacties van lezers

Fantastisch dat er nu werkelijk eens die grote jongens dikke boetes moeten betalen volop hun bedrieglijke werken. Goud geld verdienen ze daarmee. Ga zo door met die site!
P. Hemelrijk 24/06/16

Ik vind het schandalig om zo bedonderd te worden. Heb 3 jaar lang elke morgen Actimel geslikt en ben na de zeer negatieve berichten via Kassa er onmiddellijk mee gestopt. Er moet beter toezicht gehouden worden op deze misleidende producten en producenten!
J. van Wingaarden 28/03/15

Een Belgisch onderzoek gepubliceerd in American Journal of Clinical Nutrition (editie van 21 maart 2012) kon geen invloed aantonen van de consumptie van Yakult op de kans op luchtwegklachten in bejaarden ouder dan 65 jaar. Het team onder leiding van K. Van Puyenbroeck van de Universiteit van Antwerpen voerde als eerste een klinisch onderzoek uit over een lange periode van 6 maanden. Dit is nogmaals een bewijs dat probiotica niet werken.
Erik 28/03/15

Ik heb met gefrosde wenkbrauwen uw site gelezen over de voor en nadelen van probiotica. Ik ben sinds enige tijd bij een dieëtiste om te proberen een aantal kilo's af te vallen omdat het me in de weg zit. Ik ben 62 en weeg 83 kg, ik zou er graag 5 kilo's af hebben. Ze schreef mij een koolhydraadarm dieët voor omdat ze het vermoeden had dat ik insuline opsloeg in de maagstreek. Ik heb behoorlijk wat medicijnen waaronder de pijnstiller Botrans. Dit middel geeft verstopping en ik neem daarvoor suikervrije lactulose en heb al jaren lang metamucil omdat ik een spastische dikke darm heb, ook neem ik magnesium en gebroken lijnzaad. Ik kreeg door het dieët enorme verstopping en de dieëtiste gaf mij het advies om iedere avond voor het slapen een pil probiotica iopgelost in water, in te innemen. Mijn reactie enorme buikkraampen en....verstopping. Zou dat de reactie kunnen zijn op probiotica. Ik ben een beetje ten einde raad. Ik hoop iets van u te horen.
Anneke 24/01/15Reageer op dit artikel >>

About Foodnews.be | Disclaimer | Contact | Privacy Policy